RODO

25 maja 2018 weszło w życie Rozporządzenie Ogólne o ochronie Danych Osobowych zwane powszechnie RODO. Rozporządzenie reguluje przepisy o ochronie danych osobowych dotyczących osób fizycznych. Nadrzędnym celem rozporządzenia jest zapewnienie bezpiecznej i swobodnej wymiany danych osobowych na terenie UE. Ujednolicenie przepisów w zakresie ochrony danych osobowych na terenie UE. Opracowanie i wdrożenie kodeksów postępowania dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa procesu przetwarzania danych osobowych adekwatnie do istniejących zagrożeń i formuły przetwarzania. Firmy działające pod marką Cukiernia Elite przetwarzają Państwa dane osobowe w celu realizacji umów, wykonywania zobowiązań prawnych. Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego. Proces przetwarzania został zaprojektowany tak aby zapewnić bezpieczeństwo i możliwość realizacji praw osób, których dane dotyczą, więcej szczegółów zawarto w poniższych obowiązkach informacyjnych.