Informacja o danych osobowych – klienci

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „ELITE” Cukiernia Dominik Derpiński, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego, nr 49A, 60-842 Poznań, NIP:9721044038, REGON:300506500

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy lub podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy.

 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu ustania celu przetwarzania lub po upływie obowiązków prawnopodatkowych oraz przez okres dochodzenia roszczeń.

 • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą lub mogą być:

  • firmy działające pod marką Cukiernia Elite

  • podmioty zapewniające obsługę systemu informatycznego Administratora,

  • upoważnione podmioty na ich uzasadniony wniosek lub zgodnie z obowiązującym Prawnem (Krajowa Administracja Skarbowa, ZUS, etc),

  • zewnętrzne kancelarie prawne;

 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu;

 • Pani/Pana dane nie będą przesyłane do państwa trzeciego w rozumieniu ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nie będą podlegały profilowaniu, ani nie będą wykorzystywane do celów marketingowych w przyszłości.

 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;