Informacja o danych osobowych – rekrutacja

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „ELITE” Cukiernia Bistro S.C. Derpiński Marek Dorota Derpińska, ul. Zofii Nałkowskiej, nr 18, 60-573 Poznań, NIP: 7811627392 REGON: 631266100

  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji

  • Pani/Pana dane osobowe będą usuwane po zakończeniu procesu rekrutacji na dane stanowisko.

  • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą lub mogą być:

    • Podmioty zapewniające obsługę systemu informatycznego Administratora,

  • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu;

  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;