Informacja o danych osobowych – monitoring obiektów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych w postaci wizerunku zawartego w nagraniach kamer telewizji przemysłowej jest „ELITE” Cukiernia Dominik Derpiński, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego, nr 49A, 60-842 Poznań, NIP:9721044038, REGON:300506500

 • Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku przetwarzane będą wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i klientów obiektu monitorowanego oraz ochrony mienia.

 • Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku będzie przechowywany maksymalnie do 3 miesięcy od daty nagrania

 • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych w postaci wizerunku będą lub mogą być:

  • podmioty zapewniające obsługę systemu informatycznego Administratora,

  • upoważnione podmioty na ich uzasadniony wniosek lub zgodnie z obowiązującym Prawnem (np. Policja),

 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych w postaci wizerunku oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu;

 • Pani/Pana dane w postaci wizerunku nie będą przesyłane do państwa trzeciego w rozumieniu ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nie będą podlegały profilowaniu, automatycznemu przetwarzaniu, ani nie będą wykorzystywane do innych celów.

 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;